הסרת ההתקנה CardRecoveryPro

היא גם קלה .

איך להסיר CardRecoveryPro
להסיר CardRecoveryPro, יש לנו 2 mothods:
שיטה 1:
לחץ על Windows התחל התפריט ולעבור את האפשרויות הבאות: כל התוכניות → CardRecoveryPro → להסיר CardRecoveryPro

לחץ על לחצן [כן] בממשק מוקפץ.

לחץ על כפתור [אישור] כדי לסיים את ההסרה.

שיטה 2:
לחץ על Windows\" התחל \"תפריט וללכת \" הגדרות | ". לחיצה כפולה \" לוח הבקרה \"כדי לפתוח \" לוח הבקרה של Windows \ הוספה או הסרה של תוכניות \", לחפש ולבחור \" CardRecoveryPro \"ברשימת התוכניות המותקנות ולאחר מכן לחץ על \" להסיר את \".